googlefacebook

29 Mei 2022

Jan Hugo            Tyd:  54 minute   26 sekondes

Met Hemelvaart en tydens Pinkstertyd is ons fokus om op verootmoediging en om op die Here te wag.  Laat die Gees van God toe om besit van jou te neem en gee oor aan God.

Skrifverwysing:  Luk. 24:35-53; 1 Kron. 29

kwp selgroepe uitreike gee

121 Mat Avenue, Pretorius Park, Pretoria

 

DIENS TYE dot SERVICE TIMES

 

VIND ONS dotFIND US

 
Sondagoggend / Sunday Morning:  09:00

Kontak die Kerkkantoor vir meer inligting.

Contact the Church Office for more Information.

 

 

 
Selnr / Cell nr:          079 336 1317
E-pos / Email:           office@kf24.co.za
Facebook:           facebook.com/KoninkryksFamilie24
Webtuiste / Website:  www.kf24.co.za