googlefacebook

PROFETIESE WOORD

prayerDie profetiese woorde wat oor ons gemeente en oor ons persoonlik gespreek is, het groot krag. Dit is noodsaaklik dat die woord in ons hart bewaar word en daaroor gebid word. Dit is soms nodig om die plek waaroor geprofeteer is, in besit te neem (Jos 1:8).

Die genadegawes wat deur profetiese woord ontvang is, moet gebruik word (1 Tim 4:14). Volgens 1 Pet 1:19 het ons die 'profetiese woord wat baie VAS is, waarop ons tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte'.

Wanneer die Here deur profesie met ons praat, is daar 'n tydperk wat verloop voor die vervulling daarvan. Net soos die dag beslis aanbreek, sal die woord se vervulling aanbreek.

Die volgende is o.a. oor ons gemeente geprofeteer:

 • 'There will be a prayer movement in this house';
 • 'There will be a cry for intimacy and the Lord will dwell permanently in the house';
 • 'The angels will visit constantly';
 • 'There will be a lot of ministries and churches';
 • 'I (the Lord) will give you the nations';
 • 'Churchplanting and missions will be fresh';
 • 'Don't look at the budgets; There will always be enough';
 • 'Daar sal 'n vloei van middele en rykdom na die gemeente wees vir die werk';
 • 'This is a house of generals';
 • 'I will breathe on leadership';
 • 'Daar is 'n skudding van fondasie, 'n nuwe gebou en DNA';
 • 'Julle sal deur die krag van die Gees aangeblaas word';
 • 'You will speak to principalities'.

Ons ken egter die beginsel dat ons die Here gedurig moet herinner aan sy beloftes. Daarom het ons nodig om die woorde van God oor ons gemeente te koester deur dit in lof en aanbidding te proklameer en te dank waar dit reeds in vervulling gekom het.

Liefde
Jan en Marie

kwp selgroepe uitreike gee

121 Mat Avenue, Pretorius Park, Pretoria

 

DIENS TYE dot SERVICE TIMES

 

VIND ONS dotFIND US

 
Sondagoggend / Sunday Morning:  09:00

Kontak die Kerkkantoor vir meer inligting.

Contact the Church Office for more Information.

 

 

 
Selnr / Cell nr:          079 336 1317
E-pos / Email:           office@kf24.co.za
Facebook:           facebook.com/KoninkryksFamilie24
Webtuiste / Website:  www.kf24.co.za