googlefacebook

Goeie Vrydag

15 April 2022

Paasdiens gelei deur Marie Hugo

KWP Gholfdag - Fondsinsameling

20 Mei 2022

Akasia Gholfklub

Uitreik - Malawi

22 Mei tot 1 Junie 2022

Kontak Martin de Jager:  076 435 9001

kwp selgroepe uitreike gee

121 Mat Avenue, Pretorius Park, Pretoria

 

DIENS TYE dot SERVICE TIMES

 

VIND ONS dotFIND US

 
Sondagoggend / Sunday Morning:  09:00

Kontak die Kerkkantoor vir meer inligting.

Contact the Church Office for more Information.

 

 

 
Selnr / Cell nr:          079 336 1317
E-pos / Email:           office@kf24.co.za
Facebook:           facebook.com/KoninkryksFamilie24
Webtuiste / Website:  www.kf24.co.za