googlefacebook

2 Korintiƫrs 9:7 God het die blymoedige gewer lief.

Elkeen wat gee help ons om in hierdie gemeente makliker te doen dit waarvoor God ons geroep het.

Koninkryksfamilie 24 se bankbesonderhede:                  

Naam van Bank:  First National Bank                  Takkode:  250655                       
Rekeningnaam:  Koninkryksfamilie 24                                
Rekeningnommer:  6239 7742 399                                     
Verwysing:  Tiendes, offergawes, ens                                  
Kingdom Welfare Projects se bankbesonderhede:
Naam van Bank:  First National Bank                 Takkode:  250655                       
Rekeningnaam:  Kingdom Welfare Projects                                
Rekeningnommer:  6242 1477 242                                    
Verwysing:  Uitreik, projek se naam, donasie, ens
kwp selgroepe uitreike gee

121 Mat Avenue, Pretorius Park, Pretoria

 

DIENS TYE dot SERVICE TIMES

 

VIND ONS dotFIND US

 
Sondagoggend / Sunday Morning:  09:00

Kontak die Kerkkantoor vir meer inligting.

Contact the Church Office for more Information.

 

 

 
Selnr / Cell nr:          079 336 1317
E-pos / Email:           office@kf24.co.za
Facebook:           facebook.com/KoninkryksFamilie24
Webtuiste / Website:  www.kf24.co.za