googlefacebook

1. Pastoraal

Jan & Marie Hugo : 082 655 1199 & 083 228 5866

Selleiers kan ook gekontak word.

2. Selgroepe

Raak betrokke en skakel by ons in.  

Keith & Michelle vd Merwe : 083 651 7691 & 082 947 0819

3. Ouderlinge

André Olivier : 082 411 7836

4. Diakens

Raak betrokke en skakel by ons in.

Dawie Pieters : 082 458 9205

5. Liefdesdiens

Bystand aan behoeftiges.  

Kobus Nortjé : 061 970 5956

Riana Grobbelaar : 082 942 5723

Diakens

6. Kleuters (2jr tot voorskool)

Kleuter moet van doeke en bottel af wees.  (Nie gedurende vakansietye).  

Ilené Vermeulen 0823398427

7. Kinders (Laerskoolkinders)

(Nie gedurende vakansietye).  

Ilené Vermeulen 0823398427

8. Tieners (Hoërskoolkinders)

(Nie gedurende vakansietye).  

Jan Hugo :  082 655 1199

9. Woordvat vir Vroue

(Nie gedurende vakansietye).

Dinsdae, 09:30 te Bernice Place  690, Garsfontein.

Marie Hugo : 083 228 5866

11. Berading

Martin de Jager :  076 435 9001

12. Aanbiddingspan

Marie Hugo : 083 228 5866

13. Mannebediening

Dawie Pieters : 0824589205

14. Sending en Uitreike

Charl en Chantall vd Walt : 083 571 1464 & 073 160 4563

15. Dekorspan

Pieter & Hilda vd Walt : 083 286 1464 en 073 280 4587

16. Gasvryheidsbediening

Leonora Burger : 083 407 4606

17. Gebed / Intersessie

Martin de Jager : 076 435 9001

18. Mannebiduur

Woensdae oggende om 05h00 by Jan se huis.  Kontak Jan : 082 655 1199

19. Databasis Registrasie

Indien U nie onlangs 'n epos van ons ontvang het nie, is U nog nie op KF24 se databasis nie.
Voltooi asb 'n vorm by die inligtingstafel of stuur 'n epos aan:  office@kf24.co.za

kwp selgroepe uitreike gee

121 Mat Avenue, Pretorius Park, Pretoria

 

DIENS TYE dot SERVICE TIMES

 

VIND ONS dotFIND US

 
Sondagoggend / Sunday Morning:  09:00

Kontak die Kerkkantoor vir meer inligting.

Contact the Church Office for more Information.

 

 

 
Selnr / Cell nr:          079 336 1317
E-pos / Email:           office@kf24.co.za
Facebook:           facebook.com/KoninkryksFamilie24
Webtuiste / Website:  www.kf24.co.za